Gezondheidsverklaring / Eigen Verklaring

Wanneer je rijexamen doet, moet je een Gezondheidsverklaring overleggen. De Eigen Verklaring of Gezondheidsverklaring moet naar waarheid ingevuld worden, anders ben je strafbaar (artikel 114 Wegenverkeerswet). Daarnaast kan het niet naar waarheid invullen ervan problemen met de verzekering opleveren wanneer je, zelfs wanneer het niet jouw schuld is, bij een aanrijding betrokken raakt.

Alles met “nee” beantwoord?

Wanneer je alle vragen met “nee” beantwoordt, sturen wij je Eigen Verklaring via het online reserveringssysteem naar het CBR. De vragen en antwoorden worden dan overgenomen op je oproepkaart voor het rijexamen, waarna je in het bijzijn van de examinator je Eigen Verklaring moet ondertekenen.

Vra(a)g(en) met “ja” beantwoord?

Wanneer je op een of meerdere vragen “ja” antwoordt, moet de Eigen Verklaring naar het CBR gestuurd worden, voorzien van een aantekening van je arts m.b.t. de ernst van de aandoening. Dit is niet altijd noodzakelijk: bij een aantal aandoeningen wordt je door het CBR doorverwezen naar een onafhankelijke arts. Dit consult is voor eigen rekening en kan niet gedeclareerd worden bij het CBR.

Na het medisch consult word je opgeroepen voor een rijtest. Hierbij betaal je de huur van de lesauto en de tijd van de rij-instructeur. Hierna bepaalt het CBR of je in staat bent aan het verkeer deel te nemen. Wanneer je een handicap hebt, kan het CBR bepalen dat je alleen in een aangepast voertuig aan het verkeer deel mag nemen. Op de website van het CBR vind je hierover meer informatie.

Vul de Eigen Verklaring snel in!

Start nu met je rij-opleiding bij Verkeersschool Road Company en vul meteen je Eigen Verklaring in! Je hebt dan ruim de tijd om de Eigen Verklaring te lezen en in te vullen, zodat je, wanneer je vragen met “ja” moet beantwoorden, straks geen weken of maanden moet wachten voor je examenaanvraag ingediend kan worden.